Zostań Partnerem Głównym

konkursu Menedżer Roku 2021

pakiet świadczeń:

Promocja w "Dzienniku Łódzkim"

W piątkowym wydaniu znajdzie się m.in.:

Promocja w magazynie "Strefa Biznesu Lato 2022"

W magazynie znajdzie się m.in.:

Promocja w dodatku specjalnym
"Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2021"

Po ogłoszeniu wyników konkursu i uroczystej ceremonii finałowej ukazuje się specjalny dodatek do całego nakładu Dziennika Łódzkiego
(wydanie piątkowe, magazynowe) poświęcony nagrodzonym, nominowanym i przedsiębiorcom z regionu województwa łódzkiego.

W dodatku znajdzie się m.in.:

Promocja na www.dzienniklodzki.pl
i facebookowym profilu Dziennika Łódzkiego

Promocja podczas ceremonii finałowej

Niezależnie od kształtu ceremonii finałowej - świadczenia realizowane również w formie digitalowej:
cena pakietu

12 000 zł

netto