Organizator konkursu 

Partner Merytoryczny

Konkurs

Menedżer Roku Województwa Małopolskiego

w kategoriach
duża firma
zatrudniająca powyżej 250 osób​
średnie przedsiębiorstwo
zatrudniające między 50 a 249 osób​
mikro i małe przedsiębiorstwo
zatrudniające do 49 osób​

 

 

Menedżer Roku to konkurs organizowany przez krakowski oddział Polska Press Grupy                  oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 Ideą konkursu jest nagrodzenie menedżerów, którzy wykazywali się największą skutecznością w zarządzaniu firmą, osiągali dobre wyniki ekonomiczne, a także wykazywali wrażliwość na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz zrównoważony rozwój.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 czerwca 2023 roku podczas 19. Forum Przedsiębiorców Małopolski.
 
 W konkursie tym uhonorujemy tych menedżerów, którzy codzienną pracą budują ekonomiczny potencjał małopolskich firm. Tylko bowiem dzięki ich osiągnięciom w zarządzaniu, co trzeba bardzo mocno podkreślić, rośnie zamożność nie tylko Małopolski, ale także nas, jej mieszkańców.
 

Menedżer Roku Województwa Małopolskiego 2022 to konkurs wyjątkowy i z tego powodu, że jego Kapituła, złożona z najlepszych ekspertów, naukowców, przedsiębiorców oraz samorządowców, wnikliwie oceniać będzie nie tylko dokonania ekonomiczno-finansowe menedżerów w 2022 roku, ale także działania mniej wymierne – ich zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności. I to właśnie sprawia, że specjalne statuetki Menedżer Roku Województwa Małopolskiego, będą tak cenne.

Do konkursu można zgłosić tych menedżerów, którzy nie tylko skutecznie zarządzają firmą – sprawiając, że przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija i osiąga świetne wyniki ekonomiczne – ale przestrzegają jednocześnie zasad etyki, przepisów prawa oraz reguł zdrowej konkurencji, wykazują wrażliwość na potrzeby społeczne oraz wspierają lokalne inicjatywy.


Organizatorzy konkursu wraz z Kapitułą wybiorą Menedżerów Roku w trzech kategoriach:

 • Duża firma –
  zatrudniająca od 250 osób,
 • Średnie Przedsiębiorstwo –
  zatrudniające od 50 do 249 osób,
 • Mikro i Małe Przedsiębiorstwo –
  zatrudniające do 49 osób.

 

W naszym konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca łącznie podane poniżej warunki:

 • właściciel lub osoba zarządzająca (powołanie przed 31 grudnia 2019 roku) przedsiębiorstwem lub jego oddziałem, albo wybranym aspektem
  działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy wyodrębnionym w jego strukturze organizacyjnej (np. Dyrektor Marketingu, Dyrektor Reklamy lub innego Pionu) lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego i tu też rozlicza podatki z całości swoich dochodów;
 • wyróżniająca się etyczną postawą, postępująca zgodnie z zasadami współżycia społecznego, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz zrównoważony rozwój.
 

Najlepszych Menedżerów Małopolski 2022 wybierze Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą:

 • Przewodnicząca Kapituły dr hab. Maria Urbaniec, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
 • Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;
 • dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK, Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • Justyna Zając-Wysocka, Przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Renata Deptała, Dyrektor Regionu Małopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego; 
 • Rafał Kulczycki, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej
 • dr Krzysztof Kaszuba, Prezes Oddziału PTE w Rzeszowie;
 • Maciej Kwaśniewski, Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej;
 • Justyna Hernas, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży Polska Press Grupa.
 
 

 

 

 

 

Poznaj laureatów konkursu

Kapituła wybrała laureatów konkursu Menedżer Roku Małopolski 2022!

 
 

 LAUREACI W KATEGORII MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

MENEDŻER ROKU MAŁOPOLSKI 2022

mgr inż. Janusz Szajta, Prezes Zarządu – Dyrektor Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy

 

WYRÓŻNIENIE

Julia Bogdanowicz, Dyrektor Zarządzający Grupy Westa Investments S.A.

 

WYRÓŻNIENIE

Damian Jarosz, Prezes Zarządu TST Group Polska

 

 

LAUREACI W KATEGORII ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

MENEDŻER ROKU MAŁOPOLSKI 2022

Łukasz Słoniowski MBA, Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

 

WYRÓŻNIENIE

dr Kazimierz Koprowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie


WYRÓŻNIENIE

dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z Siedzibą w Nowym Sączu

 

 

LAUREACI W KATEGORII DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

MENEDŻER ROKU MAŁOPOLSKI 2022

Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.


WYRÓŻNIENIE

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


WYRÓŻNIENIE

Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO

 

WYRÓŻNIENIE

Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu FAKRO

Serdecznie gratulujemy!

Nominowani do nagrody konkursowej

Zakończyliśmy analizę ankiet nadesłanych do konkursu Menedżer Roku Małopolski 2022

 
 Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: Mikro i Mała Firma, Średnie Przedsiębiorstwo oraz Duża Firma. Na podstawie analizy nadesłanych ankiet, wyłonieni zostali nominowani w każdej z kategorii. Na tym etapie punktowana była dynamika przychodów, zysk, zatrudnienie, a także najważniejsze osiągnięcia kandydatów związane z zarządzaniem firmą w latach 2019-2021, informacje o nowych technologiach, produktach i usługach oraz znaczących inwestycjach poczynionych w okresie ostatnich trzech lat.

W kolejnym etapie konkursu sylwetki nominowanych przedstawiane są Kapitule, która dokonuje ostatecznego wyboru.

 

Laureatów poznamy podczas 19. Forum Przedsiębiorców Małopolski,
które odbędzie się 15 czerwca w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP.

Szczegóły na www.forumprzedsiebiorcow.pl

 

 

Przedstawiamy nominowanych w poszczególnych kategoriach (w porządku alfabetycznym).

 MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

Julia Bogdanowicz, Dyrektor Zarządzający Grupy Westa Investments S.A.

Marcin Cichy, Właściciel Marcin Cichy Martdom

Aleksandra Dudojć, Właściciel A.DUDOJĆ

Damian Jarosz, Prezes Zarządu TST Group Polska

Rafał Kula, Prezes Noho Investment sp. z o.o. sp.k.

Barbara Para, CEO MED-ON Barbara Para

Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna

mgr inż. Janusz Szajta, Prezes Zarządu – Dyrektor Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy

Jadwiga Wiśniowska, Prezes Zarządu Inwestycje Mix Biura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

dr Kazimierz Koprowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Sebastian Krężel, Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Zakładów Mechaniczno — Kuźniczych „Wostal” Sp. z o. o.

Konrad Nowak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Spółka z o.o.

Łukasz Słoniowski MBA, Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z Siedzibą w Nowym Sączu

 

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Bożena Damasiewicz, Dyrektor ds. Organizacyjno- Administracyjnych    FAKRO

Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO

Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu FAKRO

Tomasz Łysoń, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K.

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Columbus Energy S.A.

Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

 
 

 

 

 

Biuro Reklamy Polska Press
Makroregion Południe

Zobacz relację z 19. Forum Przedsiębiorców Małopolski, podczas którego nagrodziliśmy laureatów konkursu Menedżer Roku Małopolski 2022

Polityka prywatności | Copyright © 2023 Polska Press Sp. z o.o. Makroregion Południe