Aktualności, Laureaci, Menedżer Roku 2009

Stanisław Socik

Stanisław Socik, PRP-H Kandy z Łęk Szlacheckich Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2009 – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Z gospodarstwa ogrodniczego zbudował jedną z wizytówek województwa. Sadownictwo, produkcja suszonych owoców kandyzowanych i przetworów owocowych dla np. wytwórców lodów czy jogurtów.To najkrótsza wizytówka tego menedżera i jego osiągnięć. Dziś samych owoców produkuje 800 ton rocznie, zaś przetworów z nich – 2.500 ton, dzięki czemu może wystawiać się na największych europejskich targach dodatków żywnościowych i eksportować swoje produkty do krajów całego świata. Co interesujące – jako że firma wyrosła z 17-hektarowego gospodarstwa sadowniczego, już przerasta skalą działania zwykłe rodzinne gospodarstwo ogrodnicze, Stanisław Socik szykuje następczynię – swoją córkę. Już po studiach MBA i po wdrożeniu w Kandy nowego systemu zarządzania we współpracy z ekspertami ze szkoły biznesu w Londynie oraz systemu ERP zarządzania informatycznego firmą. A wyniki? 15 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w roku 2009, już 30 pracowników, 2,2 mln zł zainwestowane w ostatnich dwóch latach. I modelowe wykorzystanie pomocowych środków unijnych – już ponad 2 mln zł przeznaczone na kolejne inwestycje.