Aktualności, Menedżer Roku 2008

Jacek Szwajcowski: Nie przewiduję porażek, staram się im zapobiegać

Z Jackiem Szwajcowskim, prezesem i założycielem Polskiej Grupy Farmaceutycznej, Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego 2008 w kategorii duże firmy, rozmawia Paweł Domarecki.Jakie miejsce zajmują Łódź i woj. łódzkie w strategicznych planach PGF?
Od początku istnienia firmy Łódź miała decydujące znaczenie dla naszego rozwoju. Tu wszystko się zaczęło… Jako absolwent Politechniki Łódzkiej wiele zawdzięczam temu miastu. To właśnie w Łodzi zdecydowałem się zrealizować swój życiowy projekt – otworzyć firmę, która osiągnęła w tej chwili międzynarodowy zasięg. PGF jest wizytówką naszego miasta nie tylko w kraju, ale i na świecie. W Łodzi powstała centrala PGF, którą z każdym rokiem rozbudowujemy, zatrudniając coraz więcej osób. A wreszcie – dodaję to z uśmiechem – tu płacimy podatki, które służą miastu i regionowi.

Ekstensywne możliwości rozwoju grupy już się w Polsce wyczerpują. Kończy się lista firm do przejęcia. Jakie są Państwa plany ekspansji zagranicznej?
W marcu tego roku powstała spółka Central European Pharmaceutical Distribution N.V., której głównym celem działalności jest dalsza ekspansja zagraniczna. Wybraliśmy kilka krajów o największym potencjale wzrostu w regionie, gdzie już rozpoczęliśmy wstępne rozmowy z wybranymi inwestorami.

Mieliście niezłe pomysły na akcje prospołeczne, ale… spotkało się to także ze sporą krytyką.
Podejmowane przez nas działania prospołeczne zawsze były realizowane zmyślą o potrzebujących. Oczywiście, każdy ma prawo do własnej interpretacji naszych działań i z przykrością muszę  przyznać, że tylko w Łodzi spotkaliśmy się ze słowami krytyki. Pomimo to, nadal jesteśmy przekonani, że jako firma farmaceutyczna powinniśmy wykorzystać nasz potencjał. Odpłatność polskiego pacjenta za leki należy do najwyższych w Europie–64 procent przy średniej w Unii Europejskiej 40 procent. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uważa, że dostęp do leków jest utrudniony wówczas, gdy pacjent musi  dopłacać z własnej kieszeni więcej niż 50 procent. Gdy nałożyliśmy na to statystyki, mówiące o tym, iż połowa emerytów i rencistów w kraju (ponad 4 mln osób) otrzymuje świadczenie poniżej tysiąca złotych brutto – nie zdziwiły nas wyniki badań ankietowych, które pokazały, że co trzeciej osobie zdarzyło się nie wykupić leków z przyczyn finansowych. W tym celu powołaliśmy fundację „Dbam o zdrowie”. Do dziś z pomocy fundacji skorzystało prawie 9 tysięcy osób. Wszystkich zainteresowanych kieruję na stronę internetową www.fundacja.doz.pl.

Jakie są najważniejsze wyzwania, stojące obecnie przed grupą PGF?
Wykorzystanie najbliższych lat na intensywny rozwój międzynarodowy. Ostatnio dynamika waszych wyników jakby się zachwiała.

Co było tego przyczyną?
W ostatnim czasie wdrożyliśmy w firmie projekty, które wymagały od nas wielu nakładów finansowych. Zakładanych rezultatów nie osiąga się natychmiast, musimy więc uzbroić się w cierpliwość. Pogłębiający się kryzys gospodarczy miał poważny wpływ na wzrost kosztów finansowych spółki. Jednak jest to sytuacja tymczasowa i mam nadzieję, że szybko wrócimy do stabilizacji.

Jakie są główne powody ograniczania zatrudnienia przez PGF?
Dynamicznemu rozwojowi grupy, kolejnym akwizycjom, towarzyszył w krótkim czasie wzrost zatrudnienia o blisko 1700 osób. Jednocześnie dokonywaliśmy automatyzacji prac w naszych magazynach, przystąpiliśmy do optymalizacji procesów, a co za tym idzie optymalizujemy również zatrudnienia, by zwiększyć efektywność działania, bo tylko w ten sposób możemy poprawić naszą ofertę cenową dla pacjentów aptek. Wyznają Państwo filozofię działania, opartą na haśle – być pierwszym.

Co to oznacza w praktyce?
Planujemy wprowadzenie na rynek kolejnych innowacyjnych produktów, które ułatwią naszym klientom dostęp do leków i rzetelnej informacji. Już niebawem będą Państwo mogli się o tym przekonać.

Uczenie się od najlepszych oznacza także przejmowanie wzorców od przodujących na świecie dystrybutorów leków. Kogo tu uważa Pan za guru?
Od lat obserwujemy poczynania najlepszych i to nie tylko w Europie czy USA, ale na całym świecie. Ciągle testujemy nowe koncepcje. Wzorujemy się na Boots, CVS, Walgreen, Rite Aid, niezależnych aptekach w Niemczech,Włoszech czy Francji.Korzystając z ich doświadczeń, tworzymy własną nową koncepcje. Jesteśmy dalecy od kopiowania idei innych. Sami podejmujemy nowe wyzwania.Uczymy się na własnych błędach. Za cel stawiamy dobro polskiego pacjenta i dla niego tworzymy  innowacyjne rozwiązania.

Nowoczesny menedżer w dzisiejszym świecie musi działać inaczej niż jeszcze 10-15 lat temu. Pojawiły się nowe, prospołeczne cele biznesu. Czy obecny kryzys nie wywoła odwrotu od takich – pożądanych przecież społecznie – zmian modelu zarządzania?
Niestety, mam świadomość, że w okresie nadchodzącej recesji zwiększy się liczba osób w trudnej sytuacji  finansowej, również takich, których po prostu nie będzie stać na wykupienie leków, dlatego planujemy w przyszłym roku przeznaczenie jeszcze większych środków na rzecz fundacji „Dbam o zdrowie”, która ma na celu pomaganie osobom potrzebującym w sfinansowaniu wykupu leków. Mam nadzieję, że nie będziemy jedyni w takiej działalności. Liczę też, że środki przeznaczone przez państwo na refundację leków istotnie się zwiększą.

Firma jest mocna swoimi ludźmi. Jakie mechanizmy wdrożyli Państwo, by zwiększać partycypację, zaangażowanie załogi w zarządzanie spółką?
W 2008 roku otrzymaliśmy tytuł „Solidny pracodawca”, który w pełni oddaje filozofię naszego działania.Wszystkim naszym pracownikom stwarzamy możliwości rozwoju zawodowego i osobistego poprzez liczne szkolenia, udział w studiach podyplomowych. Jest dla nas ważne, by pracujące u nas osoby były dobrze przygotowane do wykonywania swoich zadań, a także do awansu wewnątrz Grupy. W chwili obecnej 70 procent członków zarządów naszych spółek to osoby z awansu wewnętrznego. Na zaangażowanie pracowników staramy się oddziaływać również poprzez systemy motywacyjne, poprzez budowanie z udziałem pracowników systemu kompetencji i oceny.

Mówiliśmy o kryzysie. Jak Pan ocenia jego skutki dla rynku, na którym operuje PGF i dla samej firmy?
Branża farmaceutyczna jest mało podatna na wahania koniunktury. Sprzedaż leków, ze względu na zmiany społeczno-demograficzne, w najbliższych latach będzie nadal stabilnie rosła. Dzięki wcześniejszemu zróżnicowaniu źródeł przychodów,mamy solidne podstawy do rozwoju.

Wybranie Pana przez naszych niezależnych elektorów to, Pana zdaniem, wyraz znajomości „brandu” Jacek Szwajcowski” czy… rzeczywistej znajomości Pana osiągnięć jako menedżera?
Jestem przekonany, że wybór został dokonany jedynie na podstawie znajomości osiągnięć Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Sądzę, że PGF i nasza sieć pomarańczowych Aptek Doz, oferujących tanie leki, jest dobrze rozpoznawalna.Teraz, kiedy jesteśmy też obecni na Litwie czy w Wielkiej Brytanii i myślimy już o kolejnych krajach regionu, tym bardziej uznanie wśród łódzkich przedstawicieli biznesu i nauki jest dla mnie istotne. Oznacza, że nie oderwaliśmy się od korzeni. A Łódź jest dumna, że zaszczepia polski biznes za granicą.

Jak Pan uważa – jakie największe wyzwania staną w najbliższych latach przed menedżerami z regionu łódzkiego i Łodzi?
W obliczu ogólnoświatowego kryzysu największym wyzwaniem jest nieuleganie trendowi. Wykorzystanie sytuacji i osiągnięcie sukcesu. Niskie koszty pracy, wykwalifikowani menedżerowie, wdrażanie nowych technologii i idei w regionie, korzystne położenie geograficzne Łodzi sprzyjają rozwojowi. Dzięki umiejętnym posunięciom menedżerów, region łódzki może osiągnąć znaczącą pozycję na mapie gospodarczej Polski i Europy.

W kontekście planów firmy – gdyby któreś nie wyszły – co by Pan uznał za swoją największą biznesową porażkę.
Nie przewiduję porażek. Odnoszę sukcesy i na tym się skupiam. Staram się przewidywać i zapobiegać niepowodzeniom. W sytuacji kryzysowej poszukuję nowych rozwiązań.

A za największy sukces?
Bez wątpienia powołanie w marcu Central European Pharmaceutical Distribution N.V. i ekspansję PGF w Europie Centralnej i Wschodniej oraz stworzenie portalu www.doz.pl, który już po kilku miesiącach działania stał się rynkowym liderem, gdzie można zamówić i kupić leki.