Aktualności, Laureaci, Menedżer Roku 2009

Jacek Kaczorowski

Jacek Kaczorowski – PGE KWB Bełchatów SA Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2009 – Duże firmy Kieruje firmą wpływającą na poziom życia nie tylko załogi, ale i regionu. Prezes zarządu PGE KWB Bełchatów SA, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier górnik (dyplom w roku 1981) i dodatkowo absolwent zarządzania i marketingu (te dwuletnie studia ukończył w roku 1998), przeszedł w Bełchatowie wszystkie szczeble górniczej kariery. Od stanowiska sztygara aż po członka zarządu, głównego specjalistę przedsiębiorstwa, a w końcu – od roku 2006 – prezesa zarządu PGE KWB Bełchatów SA i (od roku 2009) prezesa PGE Elektrowni Bełchatów SA. Przychody kierowanej przez niego spółki w ostatnich dwóch latach sięgają około 1,6 mld zł rocznie. Zatrudnia około 11,4 tys. osób, co roku inwestuje prawie 0,5 mld złotych w nowe pole wydobywcze i sprzęt. Firma stara się działać odpowiedzialnie społecznie, dba o środowisko i sprawy socjalne pracowników, modernizuje sprzęt wydobywczy i wprowadza nowe rozwiązania technologiczne. Współpracuje przy tym z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Łódzkim. No i konsekwentnie przerabia największą w środkowej Polsce górę Kamieńsk w nowoczesny obiekt rekreacyjno-sportowy.