Your address will show here +12 34 56 78
Konkurs Dziennika Łódzkiego i Loży Łódzkiej Business Centre Club

Menedżer Roku

Historia konkursu

  

Historia konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego, to już dziesięć lat. W tym czasie konkurs okrzepł, ugruntował swe znaczenie w środowisku gospodarczym regionu i przede wszystkim skutecznie promuje ideę przedsiębiorczości, co stanowi o jego największej wartości.

Dziesięć lat to dla każdego projektu taki czas, który pozwala go zweryfikować w zakresie zrealizowanych celów oraz zainteresowania określonego środowiska. Menedżer Roku jest projektem, który weryfikuje się co roku i to w sposób niezależny od organizatorów. Weryfikują go sami przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy z roku na rok coraz chętniej chcą brać w nim udział. Może to zainteresowanie bierze się stąd, że konkurs ma prostą formułę – nie można w nim kupić bądź w inny sposób zapewnić sobie tytułu. Konkurs ma trzystopniowy system wyłaniania laureatów a o tym komu ostatecznie przypadnie tytuł Menedżera Roku decyduje kapituła, którą tworzą m.in. rektorzy łódzkich uczelni, marszałek i wojewoda.

Gdyby chcieć ocenić dotychczasowe edycje konkursu, to niech o nim zaświadczą liczby: przez osiem lat do tytułu Menedżera Roku elektorzy zgłosili ponad dwustu kandydatów, prawie stu dostało nominacje a kilkunastu z nich przyznano tytuł w trzech kategoriach – mała, średnia i duża firma. No i najważniejsze – ogromna większość z dotychczasowych laureatów jest ciągle czynnymi menedżerami a przedsiębiorstwa, którymi kierują mają się doskonale – inwestują w produkcję, innowacyjność i nowe technologie, utrzymują zatrudnienie i płacą podatki.

Kategorie konkursu

Duża Firma
Średnie przedsiębiorstwo
Mikro i małe przedsiębiorstwo
LAUREACI EDYCJI 2017

Adres

Łódź, ul. Skorupki 17/19

E-mail

dziennik@dzienniklodzki.pl

Telefon

42 66 59 100